De geschiedenis van de barcode

De barcode is niet meer weg te denken in ons dagelijks bestaan. Je komt deze opmerkelijke streepjescode dan ook overal tegen. In de supermarkt, op het vliegveld en in het ziekenhuis. Eigenlijk in iedere situatie waarin er sprake is van veel items, handelingen en betrokkenen. Het zorgt voor overzicht, routines en betrouwbaarheid. Maar hoe is de barcode eigenlijk ontstaan.

De voorlopers van de barcode

Vroeger was het bijhouden van voorraden een handmatige job waarin niet alleen veel tijd ging zitten, maar waar ook snel fouten worden gemaakt omdat menselijke handelingen nu eenmaal minder betrouwbaar zijn. Met name in de supermarktbranche ontstond in de jaren 30 van de vorige eeuw een behoefte aan een systeem dat kosten zou besparen en de effectiviteit zou verhogen. De eerste poging was een ponskaart, gevolgd door een meerkleuren barcodesysteem dat KarTrak heette maar niet betrouwbaar genoeg bleek.

De oplossing voor een logistiek probleem

In de jaren 50 en 60 kwam de economie in een stroomversnelling terecht. Toegenomen consumentenbestedingen en de uitbreiding van het aantal producten bezorgde menig supermarkteigenaar nachtmerries. Het duurde uiteindelijk tot 1974 voordat de eerste barcode zoals we deze nu kennen werd geïntroduceerd. Onder de naam ‘Universal Product Code’, kortweg UPC leverde IBM de oplossing die in Amerika door de National Association of Food Chains werd goedgekeurd en als standaard ingevoerd. Door de snelle adoptie van leveranciers en andere landen was de barcode al snel te vinden op vele verpakkingen in veel landen.

Acceptatie door andere branches

De huidige barcode is grotendeels ongewijzigd. In de supermarkt is de barcode niet meer weg te denken. Maar al snel bleek dat de zware streepjescode ook goed was te gebruiken in andere branches. Van producenten tot gezondheidszorg. Met name de efficiency en kwaliteitsvoordelen zijn hiervoor verantwoordelijk.

Met name in de gezondheidszorg zijn de voordelen van levensbelang. Het aantal levens dat is gered is niet bekend, maar patiënt ‘tracking’ in combinatie met behandelingen en medicijnen zorgt voor snellere behandelingen en minder fouten.

Standaardisatie is vereist voor succes

De voedselbranche heeft in de vorige eeuw gezorgd voor standaardisatie. Een vereiste voor het goed functioneren van een barcode systeem. In diverse branches zoals de gezondheidszorg ontbreekt dit nog. En daar ligt een uitdaging. Want willen we processen kunnen optimaliseren en nog meer levens redden dan zullen leveranciers van apparatuur, medicijnen en ziekenhuizen moeten werken met standaarden die breed worden geaccepteerd. Hiervoor zijn diverse initiatieven genomen. Het zal echter nog geruime tijd duren voordat deze ook zullen zijn geïmplementeerd.

barcode